AK-Arbete


AK-arbete på 30-talet
fr. v.: Edvard Mickelsson, Mellansjö, Hugo Larsson Auna och brodern Börje, LarsPårs

Fler personer är igenkända: fr. v. Ture Larsson Auna (Knabben) okänd, okänd, Hugo och Börje Larsson (LarsPårs) och Torsten Larsson Auna (Knabben)

En möjlighet till förtjänst fick man genom AK-arbete.

AK-arbete var förmodligen en motsvarighet till dagens AMS-arbete.
Bokstavskombinationerna har kommit att variera, från  AK-arbete till t ex. AMS, IKS, ALU, APR.

"Vanligt" arbete.

Vid sänkningen av Stora Kåikulträsket i slutet av 1940-talet, fick många män i byn arbete. För att öka avrinningen breddades bäcken som leder från Kåikulträsket till Keitasjön.