Arbete Läs om dammarna i Görjeån  under  länken dammar


AK-arbete
 Flottning
Albin berättar 

klicka
OBS!
Ev. behövs bredband för att lyssna på berättelsen. Man kan också försöka vänta den tid tar för datorn att ladda in ljudfilen.
Läs mer om arbetet i byn i Kåikulboken

På bilden syns Leander Mickelsson och John Eriksson i mitten av 1940-talet under flottning i ”Smidiforsen”, Görjeån

Flottningen var en viktig inkomstkälla vid sidan av jord-och skogsbruk.

 


Vinterkörning i Turträsk
1936

Första hästekipagets kusk är Lars Larsson Auna, Knabben. (66 år)

De flesta av männen arbetade i skogen, antingen som timmerhuggare eller kuskar. Med skogsarbetet följde arbetstillfällen med bl.a. flottning, stämpling, barkning, röjning och plantering.

Vintern 1936 uppmättes snödjup på 210 cm i Jokkmokkstrakten. Hästarna sjönk till halsen.

 

 
Albin Mickelsson , Gammelgårn
berättar för Selfrid Lind om sprängning av brötar  i Hällforsen,  Görjeån


Skogsarbetare
Leander Mickelsson och Algot Pettersson  (Mellansjö) och Gunnar Andersson (Västigårn)
tar rast.


Jordbruket
Fortfarande 1962 räfsar Elma Mickelsson hö på hemgården Mellansjö