Title - $
.Tillbaka till NYHETSSIDAN

Tillbaka till Bokpresentationen


 

Vill du beställa boken kan du kontakta oss på

E-Postadress:koikul.by@koikul.se

Emballagekostnad och frakt tillkommer när vi ska skickar boken.

Bokens pris: 200 kr ( Detta pris endast från Kåikuls byaförening när vi skickar boken)

Frakt och emballagekostnad:
Pris:

1 bok frakt 60 kr

 

Hur gör du?

Sätt in summan 200Kr plus frakt på
Kåikuls Byaförenings bankgiro 5163-2925
Uppge ditt namn och adress samt antalet böcker du beställer.

Skriv ett meddelande till byns E-postadress koikulby@koikul.se
och uppge din adress. Meddela även att du satt in pengarna på byns konto.

När vi fått in dina pengar skickar vi dig genast boken.

Vänliga hälsningar

från Kåikuls byaförening