Bruksföremål
 


Bössa med tillbehör

Föremålen har ägts av

Anders Anderssons f. 21/11 1866.

Lillstugan, Kåikul

Det stora fatet, är gjort av granrot

Den lilla sockerskål är gjord av björkrot. (nytillverkning av Anders barnbarnsbarn Katrin)Gamla bruksföremål. Även nytillverkning.


Vacke (täkista)

Vacken har ägts av

Anders Anderssons f. 21/11 1866.

Lillstugan, Kåikul

Saxarna har ägts av

Anders Anderssons f. 21/11 1866.

Lillstugan, KåikulFångstsaxar