Dammar
klicka på bilden

 Luvosdammen 1977
akvarell av
Henry Larsson Auna
(ursprung Knabben)Luvoskojan

Kvarnforskojan


Flottningen var ett viktigt arbetstillfälle för männen.

Fyra dammar hade byggts för att dämma Görjeån inför flottningsarbetet. Från sitt utlopp i Larvesjön rann Görjeån till Larvedammen.

Nästa damm den mötte hade byggts i Moskaure strax ovanför Luovos. Inom Kåikulområdet uppfördes längre ner Luvos-dammen.

Nedersta dammen byggdes vid Kvarnforsen.

Kvarnforsdammen spolades bort när den för tillfället ensamme dammvakten måste hem i ett ärende rörande vårbruket. Vattnet steg fortare än beräknat och vattnet flödade över dammen. Materialet skars bort och en ny fåra bildades.


Katastrof: Älven skar en ny fåra  bredvid Kvarnforsdammen efter översvämningen
foto: Holger Andersson

En ny damm göts och byggdes därefter, men den spolades bort igen efter en översvämning några somrar senare.

                                

Klicka på bilden  

 


Luvosdammen

Holger Andersson,
 Lillstugan 

 

Kvarnforskojan

Vid dammarna byggdes 
dammkojor. Det gav 
kvinnorna arbetstillfällen 
som kockor.

.Fr.v: AdinaMickelsson,  
Gammelgårn  och  Svea, 
 männen okända