Kvarnforskojan

Kvarnforskojan - detaljer av byggnaden
Inget foto finns tillgängligt på kojan, därför får dessa bilder tillsammans försöka  ge en uppfattning om byggnadens utseende.

Uppställning framför Kvarnforskojan.
Kockor från vänster: Adina Mickelsson( Gammelgårn)
och Svea (Känd som Stor-Svea). Männen okända.

På taket kockan Adina. 

Skogsbruk och flottning gav arbetstillfälle  för kvinnor i byn: