Luvoskojan vid Luvosdammen Görjeå

Holger Andersson, Lillstugan, framför den ursprungliga dammkojan i Luvos