Koltar


Knabb-Mika Mickelsson Auna, 1919

Mickel (Knabb-Mika) Mickelsson Auna, (1869-1940),
son till Knut Pålsson Tjärkats dotter
Kajsa Lisa från Njakkaure. Mika föddes året innan modern 1870 gifte sig med
Mickel Larsson-Auna (1843-1921), Knabben. Man får förmoda att Mickel var hans far även om det inte framgår av tillg. dok. Mika berättar att han föddes i en kammare på farfaderns gård Östigårn.

Mikas kolt: 
Bältet knytes mitt fram
Mycket bred bandkant (listo) längst ner på kolten 
  Mika håller i kopplet till sin hund (ej synlig på bild).
Detalj
av Mikas kolt

Annan koltAnna-Kristina Larsson f. 1882-1920
(född Larsson, fadern kom söderifrån).
Hon var gift med  Johan Larsson Auna,
  (1874-1958), LarsPårs.