Rödskjorta från Kåikul

 

Rödskjortan
Modeller  

Insättning
arbetsbeskrivning 

Bak   

Skjorta
arbetsbeskrivning 

Mansdräkt


 

 

 

 

Denna skjorta har tillhört
  Servatius Larsson Auna. 
Skjortan är inte sydd enl. ritningen nedan.

Rödskjortan - "Kåjkul-uniformen"
enl. ritning buren av en äldre man i Luovaure


 

 

 

 

En annan originalskjorta finns hos priv. person i Kåikul (se ovan)