<<Previous  


Steget Före

Kåikulbergets historia


Från Västigårn till Görjeån

Vi passerar LarsPårs och
fortsätter upp till Kåikulberget

Sid 4

 
Next >

sid 1

sid 2

sid 3

Sid 4


Sid 5

Sid 6

Sid 7


Sid 8


Den ovanliga Topplåsbräken
Stor bild
På ängen växer även flera arter av ovanliga svampar, bla. fyra arter jordtungor, vridfingersvamp och saffransvamp.

 På Kåikulberget finns gammal ängsmark .

Den gamla hävden återupptogs av Mats Karström tillsammans med fältbiologerna 1986

Steget Före


På väg mot LarsPårs och Kåikulberget.
Stor bild


Gammal ängsmark på Kåikulberget
Stor bild


Ängen en tid  efter skogsbolagets avverkning
i området.
Stor bild