<<Previous

Småträskvägen

stor bild
OBS. När ni klickar under bilderna
och får upp ny sida använd då
"
blåa tillbakapilen överst" så kommer ni tillbaka
till denna ursprungssida.
E
j nya sidans röda pil .
Sid 7

Hur hittar du Småträskvägen!
På kartan tar du av mitt emot Murkisträsket efter byavägens fortsättning österut
 (du ser en
röd prick på kartan).
Passera Mellansjös infart, tag upp vänster, (
röd prick på kartan)
in på Allmänningen, passera "Sommargrav" (ligger ovanför Mellansjö) 
och korsa Kvarnbäcken. Fortsätt och passera stig norrut mot Mörtträsken, 
Mot slutet  svänger vägen sydost mot bilvägen och rengärdan på Vataheden 
(kallas av en del för Kilko-hagen)
(Röd prick på kartan).
 Bilvägen fortsätter nordost mot väg 97 
Next >

sid 1

sid 2

sid 3

Sid 4


Sid 5

Sid 6

Sid 7


Sid 8


Vi passerar infarten
 mot Krokamyren klicka
 Läs även om Småträsks historiaMellansjös Bagarstuga

Vi skymtar Mellansjös Bagarstuga.
Här viker vi av och tar den gamla Småträskvägen.


Renhagen på Vataheden
(även kallad Kilkohagen).

Småträskvägen kommer fram vid renhagen och bilvägen
 som leder ner till väg 97 

(vägskylt på 97:an  "Kåikul 11 km").


Samfälligheten


AllmänningenKvarnbäcken
Stor bild
Småträskvägen korsar
 Kvarnbäcken ovanför Mellansjö
.
Bagarstugan på Mellansjö