Tillbaka
till första sidan

 

<<Previous

Från Västigårn till Görjeån

Nu lämnar vi byavägen
 och fortsätter efter bilvägen
mot Sudok.

Sid 8

OBS. När ni klickar under bilderna
och får upp ny
sida använd då
"blåa tillbakapilen överst" så kommer ni tillbaka till denna ursprungssida.

E
j nya sidans röda pil .sid 1

sid 2

sid 3

Sid 4


Sid 5

Sid 6

Sid 7


Sid 8Vy över Knabbträsket
Stor bild
Framför huset går Sudokvägen. (Sudok åt höger)
Vi har tidigare efter byavägen passerat
den gamla byskolan som skymtar bakom
 talldungen vid  husets högra sida.
Till höger fortsätter bilvägen mot Sudok.


Keita

Fortsätter man färden mot Sudok på bilvägen 
 så passerar man infarten mot gården Keita 
för att så småningom komma till
  Görjeån med sin bro.

 


Turen genom byn är slut.
Så åker vi tillbaka efter byavägen.

Tack för att du följde med på färden!Badsjön
Stor bildGörjeån
Stor bild


Luovosdammen
Stor bild

Uppströms Görjeån
stöter man på Luovosdammen.


Så lämnar vi Kåikul, 
passerar Kilkos avtagsväg
och sedan bär det 
vidare mot grannbyarna
 Suobbat och Sudok.