Befolkningsutveckling i Kåikul

 

 

Å r 1839 fanns i Kåikul by 6 personer bosatta.

År 1900 hade befolkningen ökat till 61 personer.

Uppgifterna ovan hämtade ur Filip Hultblads bok " Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken" 1968.

 År 1950 var cirka 55 personer bofasta i Kåkul by.

Under kraftverksutbyggnaden i Luleå älv, mellan åren 1956 - 1963, hyrde familjer periodvis bostad i många av de hus som tidigare stått obebodda i Kåikul varvid befolkningen ökade väsentligt.

 Från slutet på 1960 - talet fram till nutid, har befolkningen minskat dels på grund av arbetsmarknaden och tillgång till samhällsservice.