Skytte
 

Historik om Skytteföreningen- 
(som inte finns idag)

Skytteföreningen

Beträffande skytteföreningens verksamhet kan vi av den bokföring som finns utgå ifrån att föreningen bildades omkring l906 och att det var verksam till omkring 1919 då den upphörde på grund av att intresset upphörde. Det framgår också att Anders Andersson var den som startade föreningen och som hade hand om gevären som förvarades hemma i bostaden. Det framgick även att ammunitionen kostade omkring 7,5 öre per skott. Vidare ser man av bokförda uppgifter att en del kvinnor även deltog i verksamheten. Huruvida det förekom direkta tävlingar framgår ej.

Nedtecknat av Eivor Auna


Bössan med tillbehör har ägts av
Anders Andersson f. 21/11 1866.
Lillstugan, Kåikul