Algot Nilssons

Läs mer om familjerna i Kåikulboken


 Algot Nilssons
hus
fr.v. Frida, Ingegerd, Rut, Betty, Hulda, Emma
        Maj-Lis
(endast huvudet)

Algot Nilssons

Huset byggdes av ångermanlänningen Algot Nilsson och dennes hustru Hulda f. Mickelsson Auna, Mellansjö.

Barn: Helge, Rut, Betty, Filip, Henning, Elsa.

Under 2:a världskrigets Luftbevakning i Kåikul bodde tidvis kvinnliga luftbevakare i huset.

Huset är rivet.