Bygget
Läs mer om familjerna i Kåikulboken


Bygget

Bygget
Timrades ca 1912 av smeden Johan Petter Sandberg (1840-1920) (från Altersbruk varifrån han och hans bror, också smed, vandrade uppåt landet. Brodern stannade i Pitetrakten medan Johan Petter fortsatte till Sudok där han slog sig ned). Han flyttade från Sudok med hustrun Mona Charlotta Sjörling (född i ÖL).
Bygget, där gamlingarna kom att bo, uppfördes på svärsonen Gammelgårds-Jannes mark.

Det berättas att många i byn hjälpte den gamle (då 70-75 år) med timringen av huset. Främst fick han hjälp av dottersonen Hilding (Gammelgårn).
När han dog på Kärrvägen var han 80 år. Ett märke sattes upp på ett träd som markerade platsen där han stupade.

 Smedjan sålde på auktion efter Petters död. Nils Mattson ropade in den.


När maken Petter dog bodde gamla Charlotta ensam kvar i Bygget som låg en bit utanför byn in i skogen. Från Kärrvägen tog man sig dit via Byggstigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.


Mona Charlotta Schörling (född i Övre Luleå)

När sonen Hilding gifte sig med Astrid (ursprung Västerbotten), flyttade de in i det då öde Bygget. Hilding byggde där en ladugård.
Efter det lämnade Emma Gammelgårn och sin man Gammelgårds-Janne och flyttade upp till Bygget.
Emma bodde kvar i Bygget tills hon inte klarade av de snörika och kalla vintrarna längre. Hon kom då att bo hos sina döttrar.