Janne och Emma

Läs mer om familjerna i Kåikulboken


Koikul  1, Gammelgården, anlades 1819 av Mickel Andersson Auna (1789-1851)
Då Aunasläkten 1833 förlorade nästan hela sin renhjord, blev Mickel Auna definitivt nybyggare. På sin nybyggesplats hade han en liten enrumsstuga med spis i ena hörnet, med övriga hus fick han bygghjälp från Kilkok och Rödingsträsk. Getter fanns redan för bosättningen. 
Mickels bror Lars återställde renstammen.

Hemmanet ärvdes av sonen
Mickel Mickelsson Auna (1824-1875),
vars hustru var
Maja Stina (f. Larsdotter
Teilus , 1822 i Jokkmokk).
 
Arvinge av hemmanet blev senare sonen Johannes Mickelsson Auna, Gammelgårs-Janne. (1864-1934) och efter honom övertog sonen Albin, f. 1907, hemmanet.

Den äldste brodern Mickel
Västigård-Mika,  bodde på den avstyckade Västigårn.

 Kåikul nr 1Utsikt från Kåikulberget.
Gammelgården byggd 1936
Västigården till vänster om Gammelgården
(ej synligt på bilden)

 

Kåikul nr 1 delades upp i två hemman till vardera bröderna Mika och Albin, Gammelgården Koikul 1:3 (Albins) och Västigården 1:4  (Mikas). 
Vid delningen hade beteckningarna bytts genom felföring. 1949 rättades felaktigheten till.


Kåikuls äldsta bevarade byggnad är ”Häbbret”  (Ev. före 1860-talet) 
Står på Gammelgårn