Koikul 1:4, Gammelgårn


Reds.
försök till rekonstruktion av
 det gamla huset  som det såg ut
före delningen.

Det gamla huset sågades mitt itu och blev boningshus och lada till ladugården. (se nedan)


Nya Gammelgårn 1942

Husdelen (den kvarvarande efter avsågningen) brann senare och ett nytt hus (bilden) byggdes 1936 av Albin Mickelsson med bygghjälp av Erik Andersson (Ås).

Lagårn är numer borta.

Koikul 1:4, Gammelgården (1942)
Areal: Totalt 58 har, därav 2,3 åker, resten skog o. myr. Tax.v: 6.500.
Gården till släkten omkr. 1860.
Ä g.: Hans Petter Albin Mickelsson f. 29/8 1907. Son till Johannes Mickelsson (Auna) o h.h. Emma Kristina f. Sandberg. Gift med Berta Eugenia f. Larsson.

Ur ”Svenska Gods och Gårdar, Del XXXVIII, Norrbottens län, 1942

Deras barn:
Leif, Jerry, Evy, Ulf, Ulla, Marika, Ann

 

 

 

Före dem bodde här


Janne och Emma

 

 

 

Berta och Albin