Häbberstjärn

Läs mer om familjerna i Kåikulboken

Inget foto finns på huset, därför får dessa foton tillsammans försöka ge en uppfattning om byggnadens utseende.

Häbbaret, ansöktes av J.Högman men1872 återgick det till kronan pga av vanhävd, men ansöktes 1883 nu som Häbberstjärn av J.Högman.
Dess förste åbo, Emil Larsson( 1855-1920), ÖL, anlade bygget.
Han var måg till Mickel Mickelsson Auna (Gammelgårn), gift m. Anna Greta f. Mickelsdotter Auna (1854)

Byggnaden flyttades till Gräsö i Roslagen på 1960-talet.


Bild ovan:  Okänt arbetslag
fr.v. nedan: Mia, kockan, Frida, Bengta

 

Systrarna Bengta och Mia Mickelsson från Småträsk och Frida Mickelsson besöker kocka från Bodträskfors (i skidbyxor)