Huvudrubriken placeras här

Läs mer om familjerna i Kåikulboken

Karta med fastigheterna. De är numrerade för att underlätta sökandet efter information om varje fastighet, som finns att ta del av genom tillhörande länkar nedan.
Klicka på namnen
1) Västigårn 2) Gammelgårn, Kåikul nr 1 3) Lars Pårs, Kåikul nr 3
4) Lerknabben 5) Lillstugan 6) Bygget
7) Östigårn, Kåikul nr 2 8) Nystugan 9) Mattsons
10) Erikssons 11) Gabriellas 12) Knabben, Kåikul nr 4
13) Tallbacken 14) Mickelssons 15) Skolan
16) Mellansjö, Kåikul nr 6 17) Keita, Kåikul nr 7 18) Algot Nilssons
19) Kåikulberget, Kåikul nr 5 20) Häbberstjärn Öster om Keita:Krokamyren
    Öster om Keita:Småträsk