Koikul 4:1  Knabben

Familjen

Knabben förr

Knabben idag

Läs mer om familjerna i KåikulbokenKnabben (1942)


(Uppgifter från 1942 och 1953)

Areal: Totalt 267,67 har, Tax.v. 12.500. Manbyggn. uppf. 1900. Mod.. 1937, Ekonomibyggn. uppf. 1939.

Gården, som kallas Knabben, kom till släkten omkr 1874 när Mickel Larsson Auna började odla arealen från skogsmark.

Ä g: Lars Petter Larsson Auna. F 16/9 1871 (död 1941). Son till Mickel Larsson Auna o. h. Kajsa Lisa, Njakkaure. 
Gift 1912 med Maria Magdalena f. Sandberg i Sudok, dotter till J.P. Sandberg (Piteå) o. h.h. Mona Charlotta Schörling(ÖL).
Barn: Togo, Torsten, Tycko, Ture, Tore, Ingegerd.

Ur Norrbottens Bygd och Folk, , En skildring i ord och bild av Norrbottens bebyggelse. 1953.
Ur Svenska Gods och Gårdar, Del XXXVIII, Norrbottens län, 1942

Byggnaden revs mellan 1980-2000.