Title - $10.99

Mickel Larsson-Aunas son Lars, Knabb-Lars (1870-1941)
lärde sig spela fiol av en legendarisk fiolspelare vid namn Zakrisson från Kopponis. Hur bröderna lärde sig spela av Zakrisson är ej känt, men kanske fick Lars och brodern Mika lektionerna när man passerade Kopponis vid de årliga renflyttningarna. Det har också berättats att Zakrisson ibland vandrade runt i byarna och spred kanske då sitt musikaliska kunnande. Bröderna blev båda omtalade som goda fiolspelare.
Mika omnämns i Landfors dikt ”Dans i fjällbyn”, men Knabb-Mika kallas där Karl-Mika. Detta enl. Landfors, enbart för att ”få in i metern” (alltså rätt rytm i versen).

Brodern Lars försökte tränga sig in i den klassiska musiken. Han inköpte bl a skivor av Beethoven, Tchaikovsky och Brahms som han övade till.

En stor händelse i byn blev det när Riksspelman Jon Öst (mest känd för ”Fiolen min”) kom till Knabben för att få lyssna på Knabb-Lars som han hört talas om. Det berättas att de två stängde in sig i ett uthus där de spelat fiol i flera dygn. Öst ville anmäla Lars till Riksspelmanstävling, men en akut magoperation tvingade Lars att ställa in sitt deltagande i tävlingen.