Läs om de ovanliga slåtterängarna
under länken "Steget Före"

Kåikulberget

Läs mer om familjerna i Kåikulboken


Berg-Nordlund, Lars Olof Nordlund (1849-1935) 
och hustrun Inga (1853),(född Pålsson Tjärkat, LarsPårs).

Lars Olof blev 87,5 år och Inga 85 år.
1931 flyttade Berg-Nordlund och Inga till Vårdhemmet i Jokkmokk.
Koikul nr 5 el. Koikulberget, hade under avvittringsberedningen ansökts av åtskilliga personer, vilka överläto sin rätt till Stennäs ab.

Koikulbergs första åbo 1874 var Lars Pålsson Tjärkats(LarsPårs) måg, Lars Olof Nordlund (nr 1655) från Svartlå, Överluleå socken, kallad ”Berg-Nordlund”, dammvakt vid Luovare. Han gifte sig 1878 med Inga Pålsson Tjärkat, (LarsPårs).

Utdrag ut Filip Hultblads bok
”Ö vergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks kommun”


Nu (1878) hade ”svenskar” börjat gifta in sig i Kåikuls skogssameby.

Huset köptes då av Axel Sundqvist, Vuollerim. Axel lät bygga på huset med ytterligare en våning. Det sades likna huset i Keita. Huset förstördes senare av brand.

 

På bilden syns arbetslaget som utförde tillbyggnaden av en övervåning: fr. v. Lasse Mattsson, hans bror Fridolf, Leander Mickelsson, ägaren Axel Sundqvist och hans bror Nils Petter Sundgren.