Sofia Albertina Andersson f, Isaksson
 1872-05-25 - 1959-12-30


Kort biografi. Nedtecknat av Albertinas sondotter Eivor Auna.

Albertina föddes i en stor jordbrukarfamilj i Porsi. Föräldrarna hette Johan Erik Isaksson och Anna Elisabet f. Larsson.
Albertina hade lätt för sig i skolan och det var anledningen till att hon gavs möjlighet att läsa till lärarinna. Det var ett stort privilegium och inte så vanligt förekommande.
Hon startade utbildningen vid småskolseminariet i Mattisudden. Hennes tillhörigheter skickades i en koffert per hästskjuts i förväg och själv fick hon gå från Porsi till Mattisudden. Hennes reskassa var en halv riksdaler och lite färdkost. Seminariet flyttade efter en tid till Murjek och där avslutade hon sin utbildning.
Därefter började hon undervisa i byarna omkring Vuollerim. På den tiden varierade skoltiden från några veckor till en hel termin. Undervisningen skedde som regel i någon ”kammare” i något av husen i den by där undervisningen för tillfället skedde, hon bodde själv som regel i samma rum.

Så småningom träffade hon sin blivande man Anders Andersson från Kåikul och gifte sig med honom 1897. Hon slutade då att undervisa och flyttade till hans lilla stuga i Kåikul. Stugan bestod av ett rum med öppenspis. Bostället kallades även för ”Lillstugan” som det för övrigt heter än i dag även om huset numera är betydligt större.
Hon fick tre barn 1898, 1903 och på sladden en efterlängtad son som föddes i maj 1911. Sonen som fick namnet Holger artade sig bra och levde i  92 år. Han dog 30 nov. 2003.


Albertina skaffade sig redan som lärarinna all den information som fanns om graviditeter, födslar och om annat som hörde livet till. Det var en kunskap som var efterfrågad. Med det i bagaget åtog hon sig en självpåtagen roll som bygdens ”ödemarksdoktor”. Hennes rykte som främst barnmorska spred sig snabbt inom ett område på ibland över en mils avstånd från Kåikul.
Hon blev intervjuad vid några tillfällen, Lars G. Persson skrev den 20 november 1953 i Norrb. Kuriren en artikel om henne med rubriken: ”Ödebygdens egen ”trolldoktor” Märklig kvinna i Koikul har utfört stor gärning.”

Läs mer om Albertin i "Kåikulboken"