Koikul nr 2 - Lillstugan

 

Läs biografi om Albertina

  Läs mer om familjerna i Kåikulboken

Lillstugan

Holger och hans andra hustru Gunhild, f. Larsson, Västigården.

Koikul 2- Lillstugan (1942)

Areal: Totalt 1,5 har. Tax.v. 2000
Jordart: Sandbl. Stenbunden jord. Manbyggn. Uppf. 1931. Ekonomibyggn. Uppf. 1897. 3 kor, 3-4 får.
Ä g.: Anders Anderssons stbh. Anders A f. 21/11 1866. Son till Anders Larsson o. h. h. Katarina. Gift 1897 med Sofia Albertina f. Isaksson, dotter till J.E. Isaksson o. h.h. Anna Elisabet f. Bjur. Barn: Elma, Stanly, Holger (g. m. Vendla Maria f. Mickelsson).

Ur ”Svenska Gods och Gårdar, Del XXXVIII, Norrbottens län, 1942

Den gamla byggnaden flyttades till Kåikul 2:7 från ”sessatomten” ovanför ”Larspårsa”. Den flyttades omkring 1897 då Anders Andersson gifte sig med Albertina. Dom bodde där med sina tre barn till 1932 då nya huset byggdes upp. (Det huset flyttades från Kirtik där det varit skolhus).
Lillstugan omfattade ett rum med öppen spis. Ytan på rummet var ca 18m2.

Stanley, och Elma( barn på gården), samt Elof på besök.


Makarna Albertina och Anders Andersson

Sofia Albertina Andersson f, Isaksson 1872-05-25 – 1959-12-30- kort biografi.

Albertina föddes i en stor jordbrukarfamilj i Porsi. Föräldrarna hette Johan Erik Isaksson och Anna Elisabet f. Larssdotter Bjur.
Albertina hade lätt för sig i skolan och det var anledningen till att hon gavs möjlighet att läsa till lärarinna. Det var ett stort privilegium och inte så vanligt förekommande.

Läs hela biografin här

 


Holgers första hustru Mia f. Mickelsson, Småträsk med deras dotter Eivor. Mia avled 1945.

Sofia Albertina Andersson f, Isaksson 1872-05-25 – 1959-12-30- kort biografi.

Albertina föddes i en stor jordbrukarfamilj i Porsi. Föräldrarna hette Johan Erik Isaksson och Anna Elisabet f. Larssdotter Bjur.
Albertina hade lätt för sig i skolan och det var anledningen till att hon gavs möjlighet att läsa till lärarinna. Det var ett stort privilegium och inte så vanligt förekommande.

Läs hela biografin här