Familjen Mattsson Mulka, Östigårn


Elsa Mattsson Mulka, f. Karinsdotter.


Pål Mattson Mulka, f 1847, med hustrun Elsa och yngsta dottern Ester

Pål och Elsa, fick barnen: Ester, Nils, Britta, Lars, Fridolf, Maria.