Koikul nr 2 - Östigårn
Läs mer om familjerna i Kåikulboken
Familjen


Gamla Östigårn
Den stora byggnaden blev nästan som en Gästgivargård, där många stannade och övernattade. Det stora huset revs på mitten av 1940-talet och en mindre stuga byggdes upp.

Syskonen Britta och Lasse blev kvar på gården.


Grannflickor
Fr. v. Elma från Lillstugan och Ester från Östigårn.

 

Lars Andersson Auna (nr 909, 1799-1872),  grundade 1847
Koikul nr 2 , Östigårn, var bebyggt och odlat1875 .
Hemmanet övergick senare till Pål Mattson Mulka (f 1847, son till nr 1106, Sjokksjokk),
gift med Lars Andersson Aunas fosterdotter Elsa Karinsdotter .

Utdrag ut Filip Hultblads bok
”Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks kommun


Östigårn Maj 2006
Stor bild