Axel och Vendlas 12 barn:
Verner, Bengta, Birger, Ellen, Mia, Karin, Kerstin, Karl-Axel, Ann-Marie, Göta, Tekla, Klara.

 

På sidan 161
i Kåikulboken berättar Axel om renskötseln i Kåikul

SmåträskAxel Mickelsson f. 1887 och hustrun Vendla f. Johansson
1890
Axel härstammade från Krokamyran
Läs mer om familjerna i Kåikulboken