Västigårds-Karin

Gunnars stuga


Gamla Västigårn, Koikul 1:4
Mika Mickelsson Auna , (1848-1923), ”Västigård-Mika”, son till Mickel Mickelsson Auna, Gammelgården (Kåikul 1:3) uppförde ett hus (Koikul 1:4) tills. med sin hustru Karin Andersdr. Tullnär, väster om fädernegården där brodern Johannes (Gammelgårds-Janne) och hans familj bodde kvar med modern (änkan).

Syskon till Mika var:
Gammelgård-Janne, Mellansjö-Petter, Suobbat-Stina, Krokamyr-Maria, Anna Greta, gift med Emil Larsson, Häbberstjärn.


Västigårn till vänster
(gammelgård till höger)
Maj 2006

Stor bild

VästigårdenNya Västigårn 1942
Selmas kafé under 2:a Världskriget

Om sin morfar Johan, berättar Bertas barn med tillgivenhet:
"Morfar var så snäll. Han sjöng mycket för oss barn".

De minns honom när han kom sjungande efter vägen när han fått lön:

"Toj'en nu fram priskuranten
för fär'n hä foj löningen..."

Översättning:
( Ta nu fram postorderkatalogen
för far har fått lön....)

Upp

Johan Larsson, svärson till Västigård- Mika, uppf. nybygget Västigårn 1936 tills. med hustrun Selma (Västigårn).

Västigården (1942)
Areal: Totalt 14,5 har, därav 1 åker, resten skog. Manbyggn. Uppf. 1936.
Ä g.: Nils Johan Larsson f. 6/2 1888. Son t. Nils Petter Larsson o h. h. Kristina f. Mickelsson. Gift 1915 med Selma Johanna f. Andersson.
Barn: Berta, Gunhild, Alf, Gunnar.
I gårdens skötsel deltager sonen Gunnar.

Ur ”Svenska Gods och Gårdar, Del XXXVIII, Norrbottens län, 1942”

Övrigt om Västigårn:
Selma hade café i huset under luftbevakningstiden under
2:a världskriget. Hon brukade även hålla kafé på Edeforsmarknaden. Byggnaden brann upp i slutet av 40-talet.