Lite mer om fiske

FISKE

I Kåikul Byaförening ingår en fiskegrupp som arbetar med fiskevårdande åtgärder och fiskeplantering. Under ett antal år har lämpliga sjöar fått inplantering av röding, regnbåge och harr. I Tjålmak har under flera år inplanterats regnbåge en gång på hösten samt en tilläggs-plantering på våren. På grund av läget (lättillgänglig, man kan köra bil ända fram) har Tjålmak blivit en populär mötesplats för medlemmarna. Eldplatser med ved finns iordningställda. Området kring Tjålmak är ett naturreservat, här gäller att vara aktsam om naturen.

Alla fiskeintresserade är välkomna, dagskort 75-/person (gäller för 3 st ädelfiskar) kan lösas hos Rolf Mattsson, Kåikul 0976-350 10 eller Jan Holmberg, Keita 0976-350 21.