Kjell Mickelsson tar emot guldhjälmen 1975
1975 års Guldhjälmar utdelade av Vattenfall för hjältemodig bragd.

Kjell berättar om händelsen:

Tre män höll på att måla intagsluckorna i Porjusdammen. Kjell befann sig på brobanan (där bilarna kör ovanför dammen (utskov och intag). Plötsligt kom två av männen upp från intaget i dammhuset och de var mycket skärrade. Vad hade hänt?!

De hade tilssammans med en tredje arbetskamrat stått på en hög målarställning vid luckorna, när ett av ställningens ben gått av. Två av männen föll ner på luckorna ( inte ner i maskinstationen). Den ene lyckades klättra upp tillsammans med kamraten som inte fallit. Mannen som låg kvar, Johansson, hade brutit ett ben. Kjell klättrade då nerför en 15 m lång stege, en s.k. lejdare, som satt fast på betongväggen. När Kjell kom ned till den skadade mannen, röjde han bort det nedrasade virket från ställningen som låg över mannen.

Kjell ropade till de två männen där uppe att de skulle ringa efter en ambulans. Sedan lyfte Kjell den skadade mannen, så denne grenslade hans axlar, varefter Kjell började klättra uppför lejdaren. Väl uppe såg Kjell hur den skadades benpipor stack ut genom byxbenet.

Ambulansen kom nästan genast.