Gårdsregister
 
Koikul  1, Gammelgården, anlades 1819 av Mickel Andersson Auna (1789-1851)
Då Aunasläkten 1833 förlorade nästan hela sin renhjord, blev Mikael Auna definitivt nybyggare. På sin nybyggesplats hade han en liten enrumsstuga med spis i ena hörnet, med övriga hus fick han bygghjälp från Kilkok och Rödingsträsk. Getter fanns redan för bosättningen.
Brodern Lars återställde renstammen. Hemmanet ärvdes av sonen Mickel Mickelsson Auna (1824-1875) och senare av sonsonen Johannes, Gammelgårs-Janne. (1864-1934)

Koikul

Vid landsvägen söderut från Vuollerim . Anlades 1819 av skogslappen Mickel Andersson Auna(  1789-1851) på dennes skatteland; anläggningshandlingar ha ej återfunnits, men anläggningsutslag av (anm.Koikul nr 1, Gammelgården), 1819 
Tydligt är att Koikuls nybyggare , som hade stor skogsrenhjord, länge var endast halft bofasta. 
 Omkr. 1833 förlorade Aunasläkten nästan alla sina renar på grund av härjningar av vargar samt klövsjuka och renpest. Mikael Auna blev då nybyggare; riktigare torde vara, att han då definitivt blev nybyggare.

Brodern Lars återställde renstammen , men grundade 1847 Koikul nr 2 , Östigårn
 Hemmanet övergick senare till Pål Mattson Mulka (f 1847) gift med Lars Andersson Aunas fosterdotter.

  Koikul nr 3, Larspårs, anlades 1856 av skogslappen Lars Pålsson Tjärkat (1818-1893).

  Koikul nr 4,  ansöktes 1874 av Mickel Larsson Auna (1843-1921), dess förste åbo, 

Koikul nr 5
el. Koikulberget, som ansökts under avvittringsberedningen av åtskilliga personer, vilka överläto sin rätt till Stennäs ab. Åbo i Koikul nr 5, (Koikulberget) var senare Lars Olof Nordlund från Överluleå 

Koikul nr 6
, eller Mellansjö, som ansökts 1880 av Lars Erik Almqvist, vilken överlät sin rätt till samma bolag.  Koikul nr 6 (Mellansjö) beboddes av bl a Lars Petter Mickelsson Auna (f. 1868 )

Koikul nr 7
, Keita det sistnämnda, beläget ca 2 km s.ö. om Koikul.
 Det utlades genom Kammarkollegii beslut 1873 till kronomark och utlades till slut efter Domänverkets hemställan 1885, 1909 till Kronparken Storberget såsom kronojägarboställe. Det var bebott redan 1854 av Nils Petter Granat , Alfred Englund (f 1874 ).  

Efter laga skifte 1901 hade Koikul sju brukningsdelar; en av dessa utgjordes av Keita, en av Mellansjö.

 (anm:
 Koikul nr 1: Gammelgårn,
 Koikul nr 2: Östigårn,
 Koikul nr 3 LarsPålssons(Larspårs),
 Koikul nr 4: Knabben,
 Koikul nr 5: Koikulberget,
 Koikul nr 6 Mellansjö)

Utdrag ut Filip Hultblads bok Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks kommun” Almqvist & Wiksell/Gebers , Boktryck Lund 1968

anm: för att förtydliga texten har fastigheternas gårdsnamn skrivits in. Nämnda personers gårdstillhörighet har även tillagts samt en del namn-och födelseår. Utfört av B. L-Auna.