JUOVAKERTA/HOLSTERVALL

Kåtan stod där ännu i Knabb-Mikas ungdom. Timmerhagen var då redan uppruttnad och fallen, fast tydliga rester. Omkring kåtan gles storväxt tallskog och myrknabbar. Här var runt vallen ett stort tjädervin. Knabb-Mika brukade ibland följa sin tjietse (farbror) dit. För det mesta låg de inne i kåtan och sköt tjädrar genom hål som anordnats i kåtan. Här sköt Knabb-Mikas tjietse en tjäder som ”var så gammal att den var omatslig”. Denna vall användes av Julkusfolket i Varjek, på den tiden de själva skötte sina renar.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.