PALT-ANNAS STEN


En stor sten, överst på norra Kåikulberget mot sluttningen norrut. Stenen lutar något. Den har en häll, så det går att kliva upp på den. Man sade att där bodde en trollgumma som hette Palt-Anna. Hon kunde koka så god palt. Stenen var ihålig och det sades att om man stack ner handen i hålet, så kunde hon dra ner en i hålet. Alla barn var rädda för att gå dit.

Troligen är stenen en seite, så den som går dit bör inte göra någon åverkan på platsen.

Seite: en samisk gudabild