HÄBBARET- Vid HÄBBERSTJÄRN.

 Anlagt 1864 av J. Högman.
(1872 förklarades åborätten förverkad pga vanhävd. Nybygget åter gick till kronan. Åter ansökt nu som HÄBBERSTJÄRN 1883 av J. Högman.
Dess förste åbo var Emil Larsson (1855-1920) från Överluleå. Han skrevs på 1880-talet i kyrkböckerna under Kåikul. Emil Larsson var måg till Mickel Mickelsson Auna 1824-1875, (Gammelgården)Kåikul.
Då huset övergavs vid 1933, så sägs att det därefter spökade där. Många kunde vittna om att det fanns folk i huset som talade och visade sig i fönstret, trots att det inte fanns någon boende där. På mitten av 60-talet flyttdes huset till Gräsö