PÄTNAKKIEDDE/HUNDVALLEN

Obetydliga rester av timmerhage. Knabb-Mika bärgade där vallhö 1894. Nu växer där skog av tall och björk. Kåtan, som var nävertäckt, har stått utanför vallen. Här har också funnits stärhus, men det har brunnit. Här invid på Pätnakvara /Hundberget förlorade Knabb-Mikas farmor en utmärkt vallhund. Han föll utför flygget och de fann aldrig igen honom.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.