KÄRTAJAUR

 Gammal renvall vid södra ändan av tjärn. Timmerhage, ungefär 40 meter i diameter. Tall och björk.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.