MÖRTTRÄSK

På östra ändan av Västra Mörtträsket. Fortfarande finns rester av husgrund och lagård. Hade bebotts av Nils Petter Granath sedan år 1854.
Anlades 1863 av Per Nilsson. Övertogs av Erik Åström , båda från Överluleå.
1873 blev det kronomark.