SUOLOJAUR eller ROPMIJAUR

Gammal vall med timmerhage och kåta söder om tjärn. Häbbre på holmen, nu nedfallet. Här fann Knabb-Mika ett Altamruote - näskjärn, under golvet. Sommarvall.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.