VALL


vid sommarstigen mellan Kåjkul och Vuollerim. Väster om tjärn. Blandad skog. Användes om våren. Timmerhage ungefär 40 meter i diameter.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.