BULLERHEDEN

 Vallens namn efter en svensk soldat som rymt ur finska kriget och hette Buller. En kamrat till Buller, också soldat, som hette Dager, fick en vall uppkallad efter sig. (Dakarkärta).
 Vallen är gammal med timmerhägnad.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.