KUOJAVAKIDDE

Vall vid Haukajaur, söder om Jörjån.
Denna vall användes av svensksamerna i Kopponis.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.