AIJTIJAUR/HÄBBERSTJÄRN

 Ser ut att inte ha varit vall. Där fanns resterna av ett mycket gammalt och förmultnat häbbre De täljda, omkring 1 meter höga bärstubbarna var dock ännu omultnade på 20- talet. Här har Mickel Mickelsson Auna (1843-1921) funnit en gammal flaska av ovanligt tjockt glas.
Häbbret ligger på östra sidan tjärn ungefär 40 meter från stranden. 15 meter från stranden var liksom en fyrkantig tomt. Såg ut som den varit uppodlad, stenfri. Vid grävning fanns ovanpå förmultnat trä i ett lager. Det sägs att detta häbbre har tillhört de främmande vild och tjuvlappar, om vilka berättelser gick i arv från förfäderna. Det var ungefär vid samma tid som Kirjåive fanns i Skällarim.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.