SUOBBATKERTA

Vid stigen mellan Kilkok och Sudok. Gammal timmerhägnad vall; skall ha varit religiös samlingsplats.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.