VUOLLIK.

Timmerhägnad vall; höst och vårviste för Auna.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.