STAVIKJAUR


Kåtaplats för fiskarlappen ”Lonni”.(Anders Larsson Lonni d ä,
född 1660 – 1771) han bodde vid Skapek, Djupmyran, nära Tjåkatträsket)
Lonni hade getter och några renar. Han brukade få någon ren, därför att han ibland tog hand om Aunas sommargetter under vintern; gjorde ost och jomosmielke åt Auna, som ibland hade mycket vaktfolk. Platsen kallades Lonnikiedde och låg på en myrholme. Lonnis hustru dog i barnsäng här. Efter hennes död blev det slut med Lonnis renar. Han ägnade sig därefter endast åt fiske, jakt och slöjd.
Han kunde göra tömmar och Sjuopan /kastlin/.

Larsson Lanni d ä, Anders. Fjällapp i Tuorpon. Född 1660.
Död av ”Bröstwärk” 1771-09-07. I Jokkmokks församlings död- och begravningsbok 1736-1775 står att läsa under 1771:
” Anders Larsson Lanni dödde d 7 September af Bröstwärk.Har warit gift 3 gånger.Den första lefde allenast mågra år, med hwilken han hade ett barn, med den andra lefde (han) i 70 år och hade med henne 7 barn, med den 3e lefde han 10 år och hade med henne 5 barn. Alla desse hans barn hafwa lefwat allenast några weckor. Han hade god kunskap i sin christendom, förde ett christeligit och wackert lefwerne, har alltid haft en god hälsa och såsom märkwärdigt och berömligt om honom är, at den tiden han mådde wäl, war han för mångom ett Exempel at wisa barmhärtighet emot de fattige. Hans ålder war ungefär 115 år.”

 

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.