DAKARKERTA / Dagersgärda.

Vallens namn efter en svensk soldat som rymt ur finska kriget och hette Dager. Vid denna vall brände Dager en tjärdal. En kamrat till Dager också soldat, hette Buller (Bullerheden vid rengärda är uppkallad efter honom). Vallen är gammal med timmerhägnad.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.