LONNIKIEDDE och NJARKAKIEDDE

Mellan dessa vallar endast 4 å 500 meter. Lonnikiedde ligger på en myrholme. Obetydliga rester av timmerhage och kåtaplats.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931