SKIERRESUOLO

”Ekke Rauki – (Mikkel Andersson Auna 1789-1851),
såg på Skierresuolo -Riprisholmen, en liten myrholme i närheten av Skapek, en förfärligt stor orm. Det var på skaren om våren. Ormen som nyss hade bytt skinn var mycket vackert tecknad i bjärta färger. Ormen reste sig på stjärten och var då lika lång som en lång karl. Ekke blev så rädd att han genast vände. Han fruktade att ormen skulle komma efter honom. När Ekke kom på Luovosvägen, stannade han. Som han hade en Aksjo i bältet tog han den och textade i en tall och högg där tecken så att ormen inte skulle kunna komma förbi där. I min (Knabb-Mikas) ungdom syntes tecknet i tallen, men ej nu”.

Berättad av Mika ”Knabb-Mika” Mickelsson Auna (född 1869), för J.G Ullenius
(Anteckningar) 1931.