Bygget

Bygget
Timrades ca 1912 av smeden Johan Petter Sandberg (1840-1920) (Piteå). Han flyttade från Sudok med hustrun Mona Charlotta Schörling (född i ÖL). Bygget, där gamlingarna kom att bo, uppfördes på svärsonen Gammelgårds-Jannes mark.